Pre-Kindergarten

     เพราะเด็กวัย 2-3 ขวบ เป็นช่วงวัยแรกที่จะได้สัมผัสกับชีวิตการอยู่ในโรงเรียนเป็นครั้งแรก ดังนั้น ประสบการณ์แรกสำหรับลูกของคุณจึงสำคัญที่สุด เพราะครั้งแรกของเค้าจะเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าเค้าอยากไปโรงเรียนหรือไม่ 

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงถึงมากที่สุดในการเลือกโรงเรียนแรกให้กับลูกก็คือ 

1.สถานที่ควรมีความเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะต่างๆ ของลูกของคุณ มีสถานที่ให้วิ่งเล่นทั้งในและนอกอาคารเรียน มีบริเวณที่ได้เรียนรู้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ 

2.การดูแล ใส่ใจของคุณครูและโรงเรียนเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ลูกของคุณจะต้องห่างจากพ่อและแม่และคนที่คุ้นเคย ดังนั้น คุณครูและโรงเรียนจะต้องทำให้ลูกของคุณรู้สึกถึงความอบอุ่น ความรักและความใส่ใจอย่างทั่วถึง เมื่อเค้ารู้สึกถึงความปลอดภัยและความสบายใจก็จะทำให้ลูกของคุณสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

3.มีกิจกรรมหลากหลายให้ลูกของคุณรู้สึกสนุก ได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อให้ลูกของคุณได้พัฒนาตัวเองอย่างแท้จริง

ค่าบำรุงการศึกษา

Pre-Kindergarten 10,000 บาทต่อเดือน

Day Care 500 บาทต่อวัน

02-5746492

061-2354261

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม