อนาคตที่มีแต่การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ลูกของเราจะอยู่อย่างไรหากขาดศักยภาพในการพัฒนาตัวเอง
    Brighter Future School จึงนำครูที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ที่มีศักยภาพมาฝึกฝนให้เด็กของเราตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน เพื่อให้เด็กได้สั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้จนเกิดเป็นกระบวนการอัตโนมัติในสมอง (Learning how to learn)
    ทำให้เด็กๆสามารถเข้าใจสิ่งใหม่ๆในอนาคตได้โดยง่ายและสนุกกับการเติมเต็มศักยภาพของตัวเองได้อย่างไม่สิ้นสุด

เด็กเรียนอะไรบ้างที่ BFS

Mindset

สอนให้เด็กสนุกมีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ให้เค้ารู้จักรักตัวเองและเห็นตัวเองมีคุณค่า เพื่อให้เค้าเติบโตด้วยความมั่นใจ มีจิตใจที่แข็งแรง พร้อมรับมือกับปัญหา อุปสรรคหรือความท้าทายที่จะต้องพบเจอในอนาคต

Self-Management

เรียนรู้ทักษะการบริหารชีวิต เพื่อให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ รู้จักคิด รู้จักการวางแผนการจัดการ รู้จักคิดแบบยืดหยุ่น กล้าแสดงออก มีความเพียรพยายาม รู้จักการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง

Learning ability

ฝึกฝนวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 8 ขั้นตอน เพื่อให้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ในระยะเวลาอันสั้น สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล

Contact info
Brighter Future School
BFS Line Official
 • BFS School Official

Call us

02-574-6492

061- 235- 4261

Mail

hello@bfs.ac.th

MAIN OFFICE LOCATION

โรงเรียนบีเอฟเอส 
เลขที่ 33/333 
ถนนเลียบคลองประปา ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

School Fees

 • Preschool (Day Care) 450 Baht/day
 • Preschool 10,000 Baht/Month

  Lunch and snacks included.

 • Kindergarten 57,000Baht/Semester

  Free School Development Fund 30,000B.
  (Lunch and snacks included )

 • Primary 55,000Baht/Semester

  Free fund to support school's development 50,000 Baht